Ερωτήματα προς Συντονιστή Εκπαίδευσης

Ερωτήματα προς Συντονιστή Εκπαίδευσης

Φλέγοντα ερωτήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης συγκεντρώθηκαν από την Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας και Ομοσπονδία Βάδης Βυρτεμβέργης. Ερωτήματα που αφορούν τα ΤΕΓ (Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας).

Εν αναμονή απάντησης από το συντονιστικό γραφείο Μονάχου.

 

Θεματολογία

 

1. Ποιο είναι το υποχρεωτικό ωράριο ενός εκπαιδευτικού στην Γερμανία; Από ποιους συντελεστές ορίζεται;            

 1. Ωράριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία (24 διδακτικές ώρες);
 2. Οι 24 διδακτικές ώρες ισχύουν για δασκάλους και καθηγητές;
 3. Στις 24 διδακτικές ώρες συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα ή προστίθενται στις διδακτικές ώρες; Κατ’ ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα αύξησης ωρών +3;
 4. Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου ορίζεται από την διαθεσιμότητα της αίθουσας;

 

2. Πότε αναμένονται επίσημα οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπαστούν από την Ελλάδα;

 1. Εάν ένα σχολείο με παραπάνω από έναν εκπαιδευτικό στεγάζεται παράλληλα σε διαφορετικούς χώρους, πως είναι ο κανονισμός εάν βάσει περιορισμού διαθεσιμότητας κάποιας αίθουσας ένας από τους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις 24 ώρες x 45 λεπτά. Πρέπει / επιτρέπεται αυτός ο εκπαιδευτικός να αναπληρώσει τις ελλιπές ώρες σε άλλο χώρο στέγασης;

 

3. Ποιος νόμος, κανονισμός ή επίσημη οδηγία ορίζει ότι σε ορισμένο αριθμό μαθητών μειώνεται η διάρκεια της διδακτικής ώρας από 45 λεπτά και κατά πόσο;

 1. Υπάρχει ναι ή όχι;
 2. Αν ναι, από ποιον αριθμό μαθητών μειώνεται η διδακτική ώρα και κατά πόσο;
 3. Υπάρχει μείωση των διδακτικών ωρών;

 

4. Ο συντονιστής έχει το δικαίωμα να αυξήσει το υποχρεωτικό ωράριο ενός εκπαιδευτικού σε περίπτωση που κάποιο σχολείο έχει ανάγκη;

 1. Πότε εφαρμόζεται αυτό;

 

5. Το συντονιστικό γραφείο ελέγχει τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στην περιοχή μας;

 1. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν συμπληρώνει το απαιτούμενο ωράριο;

 

6. Μετακίνηση

 1. Είναι εφικτό να ζητηθεί από μία εκπαιδευτικό εντός μίας σχολικής εργάσιμης ημέρας να μετακινηθεί από ένα διεδρικό σχολείο στη δεύτερη έδρα, εφόσον έχει τοποθετηθεί σε αυτό, για να συμπληρώσει το ωράριό της;
 2. Ο χρόνος της μετακίνησης είναι διάλειμμα ή χρόνος εργασίας;
 3. Υφίσταται νόμος ή κανονισμός;

 

7. Συνδιδασκαλία

 1. Υπάρχει νόμος ή κανονισμός για την συνδιδασκαλία;
 2. Τι ορίζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα;
 3. Τι ορίζεται για μη περιορισμένο χρονικό διάστημα;

 

8. Διευκρίνηση

 1. Πόσες τάξεις / παιδιά επιτρέπεται να είναι σε ένα τμήμα συνδιδασκαλίας;
 2. Πόσες τάξεις επιτρέπεται βάσει νόμου να συνδεθούν και να γίνει συνδιδασκαλία;
 3. Μπορεί να γίνει συνδιδασκαλία σε δημοτικό με γυμνάσιο;

 

9. Αναδιάρθρωση γερμανικών σχολικών μονάδων σε ολοήμερη εκπαίδευση

Τέλος θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι οι γερμανικές σχολικές μονάδες βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης του εκπαιδευτικού τους προγράμματος περνώντας στο μοντέλο των ολοήμερων σχολείων με αποτέλεσμα η λειτουργία των Τ.Ε.Γ. να μετατίθεται σε πολλές περιπτώσεις στις απογευματινές ώρες από τις 15.00 μ.μ. και πέραν τις 18.00 μ.μ.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικοί μας θα δείξουν κατανόηση για την εξέλιξη αυτή και θα αποδεχθούν το επιβαλλόμενο ωράριο κατά περίπτωση.

 

Η αναλυτική επιστολή επισυνάπτεται παρακάτω:

 

Εάν δεν φορτώνει η προ επισκόπηση μέσω GoogleDocs ανανεώστε την ιστοσελίδα ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω εικόνα

Διευκρίνηση θεμάτων

 

Επάνω